Bring a Friend Week 25th-30th July 2022

CLASS TIMES

  • Tiny Titans (4-7yrs) 4.00-4.45pm Mon-Thurs & Sat 9am
  • Junior Titans (8-12yrs) 4.30-5.30pm Mon-Thurs & Sat 10am
  • Teen Titans (12yrs +) 5.30-6.30pm Mon-Thurs & Sat 11am
  • Senior Titans (16yrs+) 6.30-7.30pm Tues-Thurs & Sat 11am